Onroerende voorheffing: dien NU je bezwaarschrift in

Sinds 2016 heeft al het jeugdwerk in Vlaanderen definitief recht op een vrijstelling van de onroerende voorheffing, een belasting op het inkomen uit gronden en gebouwen. Dankzij een nieuw voorstel van decreet dat vorige maand werd goedgekeurd door het Vlaams Parlement, kunnen zowel gemeentelijke als Vlaams erkende jeugdwerkorganisaties aanspraak maken op deze vrijstelling. Goed nieuws, want op die manier bespaar je gemakkelijk enkele honderden euro's op de kosten voor je jeugdlokaal of jeugdhuis!

Om van deze vrijstelling te genieten moet de Vlaamse Belastingdienst uiteraard weten waar je lokaal of gebouw gelegen is. Zowel het jeugdwerk als een groot aantal Vlaamse gemeenten deden het voorbije jaar heel wat inspanningen om de nodige gegevens aan de Belastingdienst te bezorgen. Daardoor zullen heel wat jeugdverenigingen dit jaar al automatisch kunnen genieten van de vrijstelling.

Jeugdverenigingen waarvan de nodige gegevens nog niet werden aangeleverd zullen dit jaar toch nog een aanslagformulier toegestuurd krijgen door de Vlaamse Belastingdienst. Ook omwille van eventuele onduidelijkheden, ontbrekende gegevens of administratieve redenen kan er een aanslagbiljet in je brievenbus vallen. Krijg je een aanslagbiljet, teken dan binnen de drie maanden na ontvangst bezwaar in om alsnog te genieten van de vrijstelling van onroerende voorheffing. Je vindt alle informatie over het indienen van een bezwaarschrift hier terug.

Om te vermijden dat je volgend jaar opnieuw een aanslagbiljet krijgt, kan je je lokaal of gebouw best registreren op de digitale kaart jeugdruimte.

Gemeentebesturen die nog geen (volledige) informatie bezorgden worden gevraagd om in de loop van het jaar de nodige informatie te verzamelen en aan de afdeling Jeugd te bezorgen met het oog op de vrijstelling voor het volgende aanslagjaar. Vanaf 2017 zullen gemeenten de gegevens ook rechtstreeks kunnen registreren op de digitale kaart jeugdruimte.