Rechtspersonenbelasting

Een vzw is onderworpen aan de rechtspersonenbelasting. Dat is een belasting die geheven wordt op bepaalde inkomsten van jullie jeugdwerkinitiatief, bijvoorbeeld op onroerende inkomsten zoals de verhuur van het lokaal. Meestal heeft de rechtspersonenbelasting enkel betrekking op de inkomsten van de verhuur van de lokalen aan huurders zonder winstoogmerk. Dat belet echter niet dat je jaarlijks een belastingaangifte moet indienen. Dat kan enkel elektronisch, via www.biztax.be . De uiterste indiendatum is meestal eind september. Meer info hierover vind je op www.financien.belgium.be.

In de praktijk volstaat het om een financieel overzicht van de inkomsten en uitgaven van het gevraagde aanslagjaar mee te sturen. Dat is de jaarrekening zoals goedgekeurd door de algemene vergadering. Het gaat om een gedetailleerde staat van ontvangsten en uitgaven, en de staat van het vermogen. Het vereenvoudigd model van jaarrekening bevat te weinig informatie.

De belastingbrief niet indienen kan een serieuze boete opleveren. Het eerste jaar dat je geen aangifte doet, wordt er een boete gevorderd van 625 euro. Bij een herhaling wordt dat 1250 euro. Mocht je als bestuurder van een vzw geen belastingbrief indienen, dan kan de algemene vergadering de boete bij de bestuurders terugvorderen. Zorg er dus voor dat je dit altijd in orde brengt!

Je moet natuurlijk vermijden dat de werking torenhoge winsten maakt die nergens geïnvesteerd worden, want anders zou de inspectie kunnen oordelen dat je hierop wel belastingen moet betalen.

In orde zijn met de belastingen vraagt meer dan enkel de belastingbrief invullen. Vzw’s moeten hun verantwoordingsstukken gedurende zeven jaar bijhouden. Verrichtingen die niet bewezen kunnen worden, kunnen belast worden aan 51,5 %.