Acties

Wat kan je als organisatie ondernemen om je doelstellingen te bereiken?

De beste resultaten bekom je door samen met verschillende partners op verschillende terreinen maatregelen te nemen en initiatieven uit te werken. Daarbij kan je een actieplan als instrument gebruiken. In een actieplan schrijf je ideeën en initiatieven.

Een actieplan kunnen we grosso modo opdelen in twee grote onderdelen:

  • Zachte maatregelen: initiatieven op vlak van vervoersorganisatie, informatie, sensibilisatie, educatie en preventie.
  • Harde maatregelen: initiatieven op vlak van infrastructuur, ruimtelijke ordening, ...

Heb je hulp nodig bij het uitwerken van je actieplan, dan kan je terecht bij jouw koepel of kan je je licht opsteken bij de Verenigingen Voor Verkeersveiligheid.