Chiro Albatros bouwt tweede verdieping

Chiro Albratros (Groot-Vorst, Laakdal) plant een dakverdieping op de bestaande lokalen. Bij het oorspronkelijke ontwerp werd een portiekenstructuur in gewapend beton voorzien, zodat een tweede verdieping gemakkelijk kan bijgebouwd worden. Op die manier kan de leiding op een eenvoudige manier inspelen op een groeiend ledenaantal, zonder al te grote ingrepen aan het huidige lokaal. Bovendien bleef de kostprijs bij de nieuwbouw daardoor lager en is de financiële druk op de Chirogroep lager doorheen de jaren.

De materiaalkeuze en het kleurgebruik sluiten zo veel mogelijk aan bij de bestaande situatie en bij de ruimere omgeving.Na de verbouwing heeft elke afdeling een eigen lokaal en bovendien wodt het gebouw aantrekkelijker om te verhuren.