Eerste steenlegging Scouts Paloke

Naar aanleiding van de start van de werken midden april organiseert Scouts Paloke een eerste steenlegging op 28 april om 14 uur.

Na de stemming van het budget 2013 op de gemeenteraad van januari kon het schepencollege de bouwopdracht voor de nieuwe scoutslokalen toewijzen aan de nv Goetinck Algemene Bouwonderneming uit Brugge voor de som van € 494.887,09 excl. btw. De scouts nemen de afbraak van de oude lokalen en de inrichting van de nieuwe lokalen voor hun rekening.

Eind 2010 stelde het gemeentebestuur Architectenbureau Ark_a uit Itterbeek aan voor het ontwerp van nieuwe lokalen voor Scouts Paloke. In 2011 werd in overleg met de scouts en het gemeentebestuur een duurzame en multifunctionele constructie uitgewerkt met aandacht voor inbraakveiligheid. In april 2012 werd de aanbesteding voor de uitvoering voor het eerst gepubliceerd. De ingediende offertes waren toen echter ruim boven de raming, zodat een nieuwe publicatie met een aangepast bestek zich opdrong. Op de nieuwe publicatie van september werden drie offertes ingediend. Het was nog wachten op de stemming van het budget 2013 begin januari voor de opdracht definitief kon worden toegewezen aan nv Goetinck.

Nadat de scouts de oude scoutslokalen vorig jaar al grotendeels hadden ontmanteld, zorgden ze eind maart van dit jaar voor de volledige afbraak. Het terrein tussen de Berchemstraat en de Ring is nu volledig bouwrijp. Tot de voltooiing van de nieuwbouw gaat de scoutswerking door op speelplein Begijnenborre. Na het paasverlof gaan de werken in opdracht van het gemeentebestuur effectief van start. Er is een termijn van 120 werkdagen vooropgesteld. Als alles goed gaat, kunnen de scouts dus eind 2013 of begin 2014 de nieuwe lokalen in gebruik nemen.

www.dilbeek.be