Erfpacht voor Chiro Crescendo in Pellenberg

Het was feest bij Chiro Crescendo in Pellenberg.De burgemeester, leden van het schepencollege en de eigen leiding legden samen de eerste steen van een nieuwe lokaal. De jeugdvereniging neemt het begin volgend werkjaar in gebruik.

Tien jaar hebben ze erover gepiekerd en nagedacht, hebben ze ervoor gerekend en gewerkt, dus afgelopen zaterdag waren er bij de 130 leden van Chiro Crescendo niets dan blije gezichten te bespeuren, tijdens de eerstesteenlegging van het nieuwe jeugdlokaal. Ook de ouders en de sponsors zagen dat het goed was.

De leden van Chiro Crescendo brengt elke zaterdag enkele spelende uren door in de tuin van de oude pastorie. Het bestaande lokaal uit 1993, dat amper twee ruimtes telt, volstond al lang niet meer om de hele groep op te vangen. Twee jaar geleden kwam het bouwproject in een stroomversnelling toen de hulp werd ingeroepen van de ex-leiding en de ouders.

Architect Peter Kint ontwierp een gebouw van drie verdiepingen. ‘Door in de hoogte te bouwen, blijft er een grote speelweide behouden zodat alle groepen tegelijk kunnen spelen. Als het gebouw klaar zal zijn, zullen er zes extra speelruimtes zijn’, vertelt Steven Fagard, lid van het bouwgroepje.

‘De nieuwbouw was niet mogelijk zonder de steun van veel mensen uit onze omgeving’, aldus nog Fagard. ‘We zijn bijzonder tevreden over de sponsoring die we mochten ontvangen van de handelaars, over de ouders die hun steentje bijdroegen tijdens de talrijke activiteiten en vooral over de inbreng van het gemeentebestuur dat 250.000 euro in de bouw van onze jeugdlokalen stopt.’ Met de kerkraad sloot de vereniging een erfpachtovereenkomst af voor 50 jaar. ‘Dat liet ons toe om in de tuin van de pastorie te bouwen’, stelt Fagard. Ook via de provincie Vlaams-Brabant kreeg de Chirogroep steun aangeboden.