KLJ Waanrode krijgt nieuwe lokalen omwille van brandveiligheid

Het gemeentebestuur van Kortenaken bouwt de komende winter een stenen complex voor KLJ Waanrode. Eerst wordt de huidige houten barak afgebroken. De KLJ-leiding is verheugd over de directe aanpak en ziet de toekomst blij tegemoet.

De KLJ van Waanrode, die een zeventigtal leden telt, krijgt aan de Oude Diestsestraat een nieuw stenen lokalencomplex. De huidige houten barak die de KLJ huisvest, werd in 1983 gebouwd door de toenmalige KLJ-leiding, de ouders en vrijwilligers. 'De brandveiligheid is al jaren ondermaats,' zegt schepen van Jeugd Niels Willems (N-VA). 'Daarnaast zijn de hoge stookkosten, het plaatsgebrek en de onmogelijkheid het huidige gebouw te renoveren, de grootste redenen om over te gaan tot de bouw van een nieuw gebouw.'

De kostprijs bedraagt om en bij de 165 000 euro en zal voor zestig procent gesubsidieerd worden met Europees geld. In oktober vorig jaar vroeg de KLJ om een oplossing voor haar lokaal. Het nieuwe gemeentebestuur vatte in januari 2013 de koe bij de horens, na een gesprek met de KLJ-leiding. Een architect werd meteen aangesteld om het plan te ontwerpen. Er was haast bij, om nog te kunnen genieten van het Europese Leader-project.

Al snel kwam er een erfpachtovereenkomst met de kerkfabriek van Waanrode, die eigenaar is van het bouwperceel. De bouwaanvraag werd ingediend. Dit project kadert in de aanpak van de jeugdlokalen op Kortenakense bodem. Kortenaken telt nog vijf andere jeugdverenigingen. Ook naar hun noden zullen we luisteren en we zorgen voor een oplossing, met het bekomen van de maximale subsidies voor de renovatie van hun lokalen.

Het vernieuwen van dit jeugdlokaal is volgens het gemeentebestuur van Kortenaken een prachtig project dat de jeugdvorming in deze landelijke omgeving zeker de nodige ondersteuning zal geven.

  • Zoals de naam van de vereniging - Katholieke Landelijke Jeugd - al zegt, zijn dit jongeren uit een landelijke gemeente die in groep leren genieten van de streek en al wat ze te bieden heeft.
  • De interlokale samenwerkingen (jaarlijks zomerkamp KLJ + weekenduitstappen, bosdropping, bosspel, enz.), met andere landelijke gemeenten plaatst het project ook binnen een ruimer (landelijk) kader dan Waanrode alleen.
  • De KLJ kan zich verder ontwikkelen en ook andere activiteiten gaan overwegen binnen het nieuwe lokaal (muziekgroepen huisvesten, buurtactiviteiten voor jong en oud, enz.). Dat zijn voorstellen die al lang op tafel liggen, maar telkens ingeperkt werden door de gebrekkige accommodatie.
  • Ook het 'jeugdtoerisme' kan geactiveerd worden in de regio in samenwerking met jeugdverenigingen zoals KLJ-Waanrode. Concreet wordt een plaats voor overnachting voorgesteld voor rondtrekkende jongeren (twee slaapruimtes) binnen het nieuwe jeugdlokaal.

Het Nieuwsblad -17/08/2013 en ruraalnetwerk.be