KSA-lokalen worden permanent tentenkamp

ZWIJNDRECHT - KSA Vlaamse Kerels Zwijndrecht bouwt nieuwe lokalen in de Richard Orlentstraat in Zwijndrecht. De eerste spadesteek was meteen aanleiding voor een feestje. Rondom ging praten met Hans Van Nespen, voorzitter van de vzw. De nieuwbouw komt niets te vroeg en is heel beredeneerd.

Hoe belangrijk is de KSA Vlaamse Kerels in Zwijndrecht?

De KSA is hier al sinds 1926 actief. Momenteel hebben wij zo’n 250 leden. Zo’n grote groep jonge mensen in toom houden is niet altijd even eenvoudig, maar wij hebben een gemotiveerde ploeg van jongeren vanaf 17 jaar. Je ziet dat we hier heel veel ruimte hebben op het oude voetbalveld in de bocht van de Robert Orlentstraat. Dat is ook nodig, want wij bieden niet zomaar wat spelletjes aan maar originele, creatieve en soms ingetogen activiteiten, gericht op de verschillende leeftijden van de leden. Bij de KSA moeten kinderen vanaf vijf jaar zich thuis kunnen voelen, daar doen wij alles aan. Het is niet de bedoeling om alleen maar voor zinvol amusement te zorgen of als kinderopvang te fungeren, wij zijn ons ook bewust van onze opvoedende en vormende rol. Hebt u gezien hoeveel mensen er in de stoet meeliepen van onze huidige lokalen aan het Binnenplein naar de Richard Orlentstraat? Dat spreekt boekdelen. De vereniging kan sinds een jaar of tien op een sterke achterban rekenen: de KSA-bond. Die is niet alleen in de Zwijndrecht actief, maar zet zich ook in voor het gewest KSA-VKSJ Waasland, KSJ-KSA-VKSJ Oost-Vlaanderen en KSJ-KSA-VKSJ Nationaal.

Jullie waren wel heel dringend aan nieuwe lokalen toe.

De KSA van Zwijndrecht werd in 1979 getroffen door een brand die de toenmalige lokalen volledig in de as legde. We vonden alternatieven maar het was behelpen. De leiding, de oud-leiders en de ouders begonnen midden de jaren negentig al naar een oplossing te zoeken. Het liep allemaal niet van een leien dakje, maar uiteindelijk werd een ambitieus ontwerp uitgetekend door architecten die de beweging genegen zijn. Het gemeentebestuur stelde ons twee jaar geleden dit terrein ter beschikking. Dan moesten nog allerhande procedures doorlopen worden, maar nu hebben we de bouwvergunning op zak en kunnen de werkzaamheden van start gaan. Wat wij belangrijk vinden, is dat de nieuwe infrastructuur niet alleen de KSA ten goede zal komen. De KSA wil zich engageren in het plaatselijke verenigingsleven en een leemte opvullen. Omdat in Zwijndrecht een nijpend tekort is aan ontmoetingsruimten willen wij onze nieuwe lokalen in de toekomst ook ter beschikking stellen van andere plaatselijke verenigingen die nu vaak geen ruimte vinden voor hun activiteiten. De lokalen zullen overigens ook verhuurd worden als jeugdheem voor weekendverblijven en jeugdvakanties van andere verenigingen. Dat is ook nodig, je mag niet vergeten dat aan deze lokalen ook een stevig prijskaartje hangt en alle beetjes helpen om de nieuwbouw af te betalen.

Hoe gaat de nieuwe stek eruitzien?

Het KSA-lokaal zal onlosmakelijk deel uitmaken van het polderlandschap aan de rand van Zwijndrecht. Onze architecten hebben gekozen voor een gedurfd ontwerp, dat esthetisch ook de moeite waard is. Dit wordt een permanent tentenkamp. Het nieuwe KSA-lokaal zal er ook een beetje als een boerenerf uitzien. Wij willen het belang van duurzame en ecologische architectuur ook onderstrepen. Om het anders te zeggen: het nieuwe lokaal kan fungeren als toegangspoort naar het Vredespark en als katalysator van de ontwikkeling van de zogenaamde groene vinger, de groene ruimte die vanuit het centrum naar de polder reikt.