Nieuwbouw voor KSA Zwijndrecht - Het financieel plaatje

KSA Vlaamse Kerels Zwijndrecht nam op 18 april 2016 met een feestelijke opening intrek in de nieuwe lokalen. De plannen voor het bouwproject vonden hun oorsprong in de jaren '90. Er werd een steuncomité opgericht om voldoende financiële middelen te genereren. Dat was nodig, gezien de totale kosten op 450 000 euro geraamd werden. Dankzij de hulp van heel wat vrijwilligers kon de droom van de groep gerealiseerd worden. 

Maar hoe kreeg de groep dat financiële plaatje nu juist rond? Hieronder is een overzicht te vinden:

  • 9% subsidies - Via verschillende instanties, waaronder de gemeente Zwijndrecht, kon de groep een deel van het geld verzamelen.
  • 16,7% lotenlening - De groep verkocht loten ter waarde van 100 euro aan hun netwerk (ouders, vrienden, sympathisanten, verenigingen, lokale handelaars...). De loten worden op een termijn van 10 jaar terugbetaald en verwerven geen intrest. Het gaat dus om een soort van renteloze lening via het netwerk van de groep.
  • 32,8% schenkingen - Een groot deel van het kostenplaatje kon gefinancierd worden met geld dat de groep verworven heeft uit schenkingen. Heel wat personen en organisaties uit het netwerk van de groep wilden de groep onvoorwaardelijk steunen. Voor giften van meer dan 40 euro kon de schenker een fiscaal attest ontvangen via de koepel van de groep.
  • 25,2% eigen vermogen - Een vierde van de kosten voor het lokaal werden betaald met geld uit de spaarpot van de groep. Hiervoor werd de voorbije jaren systematisch geld opzij gezet wanneer er initiatieven van de groep georganiseerd werden.
  • 16,2% leningen - Voor het resterende bedrag is de groep nog een obligatielening aangegaan.

Het verzamelen van voldoende middelen is een werk van lange adem waar zorgvuldig en transparant aan gewerkt moet worden. KSA Vlaamse Kerels Zwijndrecht heeft daarom een website ontworpen waarop de verschillende partners bedankt werden, de vooruitgang van het project mooi in beeld werd gebracht en alle informatie over de financiën terug te vinden was. De website kan een bron van inspratie zijn voor andere groepen met bouwplannen: www.lokalen.ksazwijndrecht.be.