Procedure openbare aanbestedingvoor nieuw lokaal KSA Deinze-Astene gestart

DEINZE - Met een aankondiging in het Bulletin der Aanbestedingen is het startschot gegeven voor de bouw van het nieuwe lokaal van KSA Deinze-Astene. De oproep tot aannemers om een offerte in te dienen voor de bouwwerken is een belangrijke stap voor de jeugdbeweging na een lange en grondige voorbereiding.

Erkend jeugdverblijfcentrum

De bouw van het nieuwe lokaal werd mogelijk dankzij de financiële steun van heel wat mensen en organisaties. De vzw Bouwfonds, die de jeugdbeweging KSA Deinze-Astene ondersteunt, kon een mooi budget bij elkaar brengen. Ze vond voldoende sympathisanten om te steunen met een rentevrije lening. Maar vooral de subsidies van het stadsbestuur en van Toerisme Vlaanderen waren essentieel. Het nieuwe gebouw zal immers ook een erkend jeugdverblijfcentrum zijn, waar andere jeugdbewegingen tijdens de vakantieperiodes op kamp kunnen komen.

Die grote steun van de overheid maakt ook dat vzw Bouwfonds voor de bouw van het nieuwe lokaal de wet op de overheidsopdrachten moet volgen. Ook de regelgeving over toegankelijkheid, energieprestaties en veiligheid stelt specifieke eisen aan het nieuwe gebouw. Dit vereiste een heel grondige voorbereiding, de opmaak van gedetailleerde bestekken en een stevig financieel plan voor de terugbetaling van de leningen, zodat de werking van de jeugdbeweging in de toekomst niet onder druk komt te staan. Want het wekelijkse plezier van de meer dan 200 kinderen en jongeren van KSA Deinze-Astene blijft uiteraard centraal staan.

 ...

Het Nieuwsblad - 14/06/2010