Transporteurs ondertekenen petitie voor conflictvrije kruispunten

Eigenlijk moet de petitie nog officieel van start gaan, maar nu al ondertekenden 6500 mensen de petitie die vraagt om nu werk te maken van meer conflictvrije kruispunten. Eind november willen de initiatiefnemers, een verzameling Bezorgde Ouders, de petitie afgeven aan schepen Koen Kennis op de gemeenteraad en aan minister Ben Weyts, respectievelijk op Antwerps en Vlaams niveau bevoegd voor Mobiliteit.

"We ijveren al drie jaar voor kruispunten waar voetgangers of fietsers kunnen oversteken vooraleer auto's groen licht krijgen om af te slaan, zo kunnen veel ongevallen en slachtoffers vermeden worden", zegt initiatiefnemer Jo Adriaens. "We zien dat het stadsbestuur, in tegenstelling tot drie jaar geleden, wel lijkt open te staan voor het idee".

Organisaties zoals de KSA, KLJ, gezinsbond en KLJ ondertekenden de petitie, net als de Unie van Professionele Transporteurs en Logistieke Ondernemers. Bij de transportbond ondertekenden ze na een rondvraag bij hun transporteurs.

"Meer veiligheid, daar kunnen we onmogelijk tegen zijn", zegt woordvoerder Benoit Lefere. Wel moeten er realistische oplossingen komen die voor iedereen goed zijn, zowel voor de fietsers, voetgangers, automobilisten als transporteurs".

Bron: Het Laatste Nieuws 25/10/17