Brandveiligheid

Niemand wil te maken krijgen met een brand in zijn of haar jeugdlokaal. Hier vind je een hoop praktische tips en aanbevelingen om de risico's op een brand zoveel mogelijk te beperken.

Zowel de infrastructuur zelf, als de manier waarop je met brandveiligheid omgaat, worden onder de loep genomen. Daarnaast willen we je  voorbereiden op die keer dat het dan toch zou misgaan. We wijzen op het belang van een goede evacuatie en leren je de verschillende blusmiddelen kennen. Tot slot mag ook een goed lokaal brandveiligheidsbeleid niet achterblijven.