Na de klacht

Als er sprake is van een concreet strafbaar feit, zoals inbraak, zal de politie een (vereenvoudigd) proces-verbaal opstellen. Maar wanneer uit grondig politieonderzoek blijkt dat er geen bruikbare opsporingsaanwijzingen zijn, of de verdachte niet achterhaald kan worden, blijft het dossier bij de politie. Een dossier zonder verdachte kan immers niet vervolgd worden. Ook bij een aantal relatief minder ernstige misdrijven stelt het parket geen vervolging in. Sommige feiten kunnen wel bestraft worden met een Gemeentelijke Administratieve Sanctie (GAS).

Dossiers met opsporingsindicaties en/of met gekende verdachte(n) worden wel altijd aan het parket overgemaakt, dat zal beslissen over de verdere vervolging. 

Er zijn verschillende manieren waarop de politie omgaat met misdrijven. Er zijn ook verschillende manieren om op de hoogte te blijven van de klacht die je neerlegde. Daarnaast is het ook belangrijk of je nagaat in hoeverre de schade verzekerd is.

Breng altijd andere verenigingen op de hoogte

Het komt regelmatig voor dat inbrekers opnieuw feiten plegen, soms heel kort na elkaar. Het is daarom belangrijk dat je naast de politie ook de verenigingen in de buurt verwittigt. Op die manier kunnen ze mee een oogje in het zeil houden en vergroot de kans dat de daders gevat worden. Je kunt de verenigingen onder andere op de hoogte brengen door de jeugdraad te verwittigen of via sociale media een waarschuwingsbericht te delen.