Afhandeling van misdrijven

Je hebt twee soorten misdrijven die elk op een andere manier worden afgehandeld.

Misdrijven die minder ernstig zijn of waarvan de dader niet achterhaald kan worden

Bijvoorbeeld:

  • Diefstal van een fiets met onbekende dader
  • Slagen en verwondingen zonder werkonbekwaamheid
  • Beschadiging van een voertuig door een onbekende

Afhandeling:

De politie doet een onderzoek en stelt een vereenvoudigd proces-verbaal op. Je krijgt een attest van de aangifte. Bezorg dat attest zelf aan je verzekering of advocaat. Wanneer je verhoord wordt, krijg je een kopie van je verklaring. Die kun je ook doorgeven.

Het vereenvoudigd proces-verbaal blijft bij de politie en wordt niet overgemaakt aan het parket. Dat betekent dat het parket geen gevolg aan je klacht zal geven, behalve wanneer er nieuwe elementen zijn (bv. de identificatie van de dader van het misdrijf).

Misdrijven waarvan na onderzoek blijkt dat het parket een meerwaarde kan bieden, of zeer ernstige misdrijven, of daden gepleegd door minderjarigen

Bijvoorbeeld:

  • Diefstal in woningen, bedrijven en scholen met een bekende dader
  • Verkeersongeval met gewonden
  • Moord of doodslag
  • Zware branden met groot nadeel
  • Problematische opvoedingssituatie
  • Onrustwekkende verdwijningen

Afhandeling:

De lokale politie stelt een proces-verbaal op en onderzoekt de klacht grondig. Je kunt je tijdens het verhoor laten registreren als benadeelde persoon. Je krijgt een kopie van je verklaring.

De politie zal het proces-verbaal naar het parket sturen. Via een schriftelijk verzoek aan het parket kun je informatie krijgen over het verloop van het onderzoek en de eindbeslissing. Je kunt dat ten vroegste een maand na de feiten aanvragen.