Hoe blijf ik op de hoogte van de procedure?

Als je geïnformeerd wilt worden over het gevolg dat aan je klacht gegeven wordt of als je bepaalde rechten wilt verkrijgen, zijn er verschillende mogelijkheden.

Na het opstellen van een proces-verbaal krijg je van de politiedienst een attest van klachtneerlegging.  Het dossiernummer, dat vermeld staat op de kopie van je verklaring en op het attest van klachtneerlegging, heb je nodig bij contact met het parket of je verzekeringsmakelaar. Bewaar het dus goed!

Daarnaast zijn er Justitiehuizen in elk arrondissement. Zij zijn gespecialiseerd in slachtoffers van strafbare feiten bijstaan en informeren. Daarnaast informeren ze de personen die vragen hebben over aangelegenheden die tot de bevoegdheid van de justitiehuizen behoren. Meer info vind je op justitiehuizen.be.

Je onderneemt geen verdere stappen dan de klachtneerlegging bij de politie

Als het parket beslist om een verdachte te vervolgen voor de rechtbank, zul je geïnformeerd worden over de datum van de zitting.

Je legt een ‘verklaring benadeelde persoon’ af

Als je informatie wilt over het gevolg dat aan je klacht wordt gegeven, heb je de mogelijkheid om je benadeelde persoon te verklaren. Dat kan tijdens het verhoor door het invullen van een formulier, maar het kan ook achteraf nog. Dat doe je door:

 • de verklaring van benadeelde persoon af te geven op het parketsecretariaat, waarvan de gegevens in het attest van klachtneerlegging vermeld werden;
 • de verklaring aangetekend naar het parketsecretariaat op te sturen;
 • de verklaring op een politiekantoor af te geven.

Voor het formulier kun je altijd terecht in je politiekantoor.

Als benadeelde persoon:

 • word je schriftelijk op de hoogte gebracht van de beslissing van het parket (bijvoorbeeld: de seponering en de reden daarvan of het instellen van een gerechtelijk onderzoek) en van een eventuele rechtsdag voor een rechtbank;
 • kun je elk stuk dat je nuttig acht, laten toevoegen aan het dossier;
 • kun je toelating vragen om het dossier in te kijken en er een afschrift van te verkrijgen.

Je stelt je burgerlijke partij

Wanneer je een schadevergoeding wilt vragen of als je andere rechten wilt verkrijgen, kun je je burgerlijke partij stellen. Dat kun je pas doen nadat er een dader bekend is.

Je burgerlijke partij stellen, doe je door persoonlijk of via een advocaat een uitdrukkelijke verklaring af te leggen. Die verklaring kun je in alle fasen van de procedure afleggen (voor de onderzoeksrechter, het onderzoeksgerecht of de rechtbank).

Als burgerlijke partij kun je onder meer:

 • toelating vragen om het dossier in te kijken en er een afschrift van te verkrijgen;
 • vragen om bijkomende onderzoekshandelingen te verrichten;
 • op eenvoudig verzoek minstens eenmaal tijdens de procedure gehoord worden door de onderzoeksrechter;
 • schadevergoeding vragen;
 • een rechtsmiddel aanwenden tegen de gewezen beslissingen (bijvoorbeeld: in hoger beroep gaan).

Gezien het ingewikkeld karakter en het belang van deze procedure is het aangewezen om een advocaat te raadplegen. Raadpleeg zeker je koepel, in zulke zaken kunnen zij je goed advies geven. Bovendien hebben de meeste koepels een rechtsbijstandsverzekering die de rechtskosten dekt.

Bron: website van de lokale politie