Wie gaat dat betalen?

Naast de klachtenprocedure heb je ook de financiële kant van het verhaal. Er zijn twee soorten schade, die elk op een andere manier verzekerd zijn.

Schade aan het gebouw

Wanneer er schade is aan het gebouw bij diefstal, zoals ramen of deuren die beschadigd zijn, kan de brandverzekering van de eigenaar van het gebouw uitbetalen. Check altijd de polis of informeer bij je koepel of dat inbegrepen is in de verzekering.

Breng bij schade altijd de eigenaar van het gebouw op de hoogte. Als je klacht neerlegde bij de politie, kun je bewijzen dat je de schade niet zelf veroorzaakte en ben je dus niet aansprakelijk.
Belangrijk: met je groep moet je soms ook zelf een brandverzekering afsluiten als dat zo overeengekomen is met de eigenaar. Check dus zeker je contract! Als je zelf een brandverzekering moet afsluiten, is het verstandig om te checken of je dat kunt doen via je koepel.

Bezorg de eigenaar of de verzekeringsmakelaar altijd een kopie van het verhoor en een kopie van het attest van klachtneerlegging, voor een goede opvolging van het dossier.

Let wel: verzekeringen komen maar tussen als je ‘als een goede huisvader’ zorgde voor het verzekerde goed. Als je dus ramen laat openstaan, deuren niet afsluit, enz. zou de verzekering na een onderzoek weleens kunnen vaststellen dat de schade te wijten is aan eigen nalatigheid en bijgevolg niet wordt gedekt.

Schade aan de inboedel

De schade aan de inboedel (zetels, kasten, binnendeuren, enz.) is nooit standaard verzekerd. Dat wordt ook niet geadviseerd. Maak altijd een goede kosten-batenanalyse: als je veel duur materiaal hebt, is het misschien wel de moeite om het extra te verzekeren. Heb je voornamelijk tweedehands materiaal, dan is zo' n extra polis allicht niet nodig. Als je je inboedel wilt verzekeren, dan moet je een uitbreiding nemen op de brandpolis voor je eigen roerende goederen. Contacteer hiervoor best de koepel of ga langs bij een verzekeringsmakelaar in je gemeente.

De belangrijkste tip is dus om geen waardevolle spullen achter te laten in het lokaal. Zorg in het proces-verbaal ook voor een gedetailleerde beschrijving van de verdwenen of beschadigde goederen, om een correcte schadevergoeding te kunnen krijgen als de dader bekend is.