BTW

De belasting op de toegevoegde waarde (btw) is een belasting die aangerekend wordt op de omzet van de organisatie. Met de ‘omzet’ wordt het ontvangen bedrag van de verkochte goederen bedoeld. Wanneer de jaarlijkse omzet niet meer € 25 000 bedraagt, wordt je organisatie of onderneming van die belasting vrijgesteld, ongeacht de juridische vorm.

Btw betalen op je aankopen van drank en materialen moet je sowieso doen: dat wordt automatisch verrekend in de prijs die je aan de kassa of leverancier betaalt.

Hoewel er ook een bepaalde omzet gedraaid wordt, is het jeugdwerk, inclusief jeugdhuizen, vrijgesteld van de btw-plicht (artikel 44, § 2, 2e al. van het btw-wetboek). Hieraan is wel een belangrijke voorwaarde verbonden, namelijk dat de jeugdvereniging erkend moet zijn door de gemeentelijke overheid. Gesubsidieerd worden door de lokale overheid is hiervan het duidelijkste bewijs. Jeugdhuizen zijn sinds 2015 niet langer vrijgesteld van bvw als ze maaltijden verkopen of wanneer de omzet van de “drankgelegenheid” hoger is dan 80.000 euro.

Omdat je geen btw-plicht hebt, moet je niet over een btw-nummer beschikken, maar kun je de betaalde btw ook niet terugvorderen. De voordelen van de vrijstelling zijn echter veel groter dan de nadelen.

Het is altijd mogelijk om contact op te nemen met het plaatselijke btw-kantoor als je twijfels hebt over de btw-plicht. Op www.btw-tva.be is er veel informatie te vinden over btw, en Formaat vzw biedt informatie specifiek voor jeugdhuizen.