Bezwaarschrift indienen

Krijg jij of de eigenaar van je lokaal toch een aanslagbiljet voor de onroerende voorheffing in de bus, dan kan je als erkende jeugdwerkorganisatie een bezwaarschrift indienen bij de Vlaamse Belastingdienst (indien je lokaal gelegen is in het Vlaams Gewest).

De procedure voor het indienen van een bezwaarschrift loopt als volgt:

  • Aanslagbiljet ontvangen (de eigenaar, vruchtgebruiker, erfpachter of opstalhouder van je lokaal krijgt dit in de bus)
  • Aanslag betalen
  • Bezwaarschrift indienen
  • Vrijstelling ontvangen
  • Aanslag wordt terugbetaald door de Belastingdienst

Hoe dien je een bezwaarschrift in?

  • Personaliseer het sjabloon "bezwaarschrift onroerende voorheffing". Opgelet: het is de belastingplichtige (eigenaar, vruchtgebruiker, erfpachter of opstalhouder), diegene die het aanslagbiljet kreeg, die dit bezwaarschrift moet opstellen, ondertekenen en versturen!
  • Maak een kopie van het aanslagbiljet voor onroerende voorheffing (zowel het eigenlijke aanslagbiljet als de bijlagen!)
  • Stuur beide documenten binnen de 3 maanden na ontvangst van het aanslagbiljet naar de Vlaamse Belastingdienst, Vaartstraat 16, 9300 Aalst
  • Of stuur een e-mail via het contactformulier van VLABEL (soms werkt dit sneller) met vermelding van je dossiernummer. Maar ook hier: binnen de 3 maanden na ontvangst van het aanslagbiljet.