Brussel

In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest geldt een andere regelgeving dan in het Vlaamse Gewest. Ook hier geldt sinds 2017 een vrijstelling voor jeugdwerkgebouwen. Meer informatie over deze regelgeving vind je hier (zie art. 12, § 3).

In Brussel is de vrijstelling van onroerende voorheffing voor jeugdwerkinfrastructuur echter niet automatisch. Je moet dus jaarlijks een bezwaarschrift indienen om een vrijstelling aan te vragen.

De procedure voor het indienen van een bezwaarschrift in Brussel loopt als volgt:

  • Aanslagbiljet ontvangen (de eigenaar, vruchtgebruiker, erfpachter of opstalhouder van je lokaal krijgt dit in de bus)
  • Aanslag betalen
  • Bezwaarschrift indienen
  • Vrijstelling wordt toegekend of geweigerd
  • Aanslag wordt terugbetaald door de Belastingdienst wanneer de vrijstelling werd toegekend

Hoe dien je een bezwaarschrift in (Brussels Hoofdstedelijk Gewest)?

  • Personaliseer het sjabloon "bezwaarschrift onroerende voorheffing Brussel"
  • Opgelet: het is de belastingplichtige (eigenaar, vruchtgebruiker, erfpachter of opstalhouder), diegene die het aanslagbiljet kreeg, die dit bezwaarschrift moet opstellen, ondertekenen en versturen!
  • Maak een kopie van het aanslagbiljet voor onroerende voorheffing (zowel het eigenlijke aanslagbiljet als de bijlagen!)
  • Stuur deze documenten binnen de 3 maanden na ontvangst van het aanslagbiljet naar: Brussel Fiscaliteit, P.B. 12014, Brussel Noordstation, 1030 Brussel